KOŠÍK
KOŠÍK

Obchodní podmínky


1. Definice a obecná ustanovení

1.1 Internetový obchod fungující na adrese www.keter.cz (dále jen: Obchod) je provozován společností Rojaplast s.r.o.

Bohouňovice I. čp. 79, okres Kolín, PSČ 28002, IČO: 27133974

1.2. Obchod je provozován se souhlasem výrobce Keter Poland Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (02-486) na ul. Aleje Jerozolimskie 212A, NIP: 839-291-93-62, REGON: 220013630, zapsané do rejstříku podnikatelů a národního soudního rejstříku vedeného okresním soudem Gdaňsk - Północ v Gdaňsku, VIII oddělení národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000229276 (dále: Keter).

1.3. Doména www.keter.cz je majetkem společnosti Keter Poland SP. z o.o .. Všechny grafické prvky a ochranné známky společnosti Keter, jakož i ty, které má společnost Keter právo používat a které jsou umístěny na stránkách obchodu, jsou v jejím vlastnictvím.

1.4. Spotřebitel - v souladu s občanským zákoníkem znamená fyzickou osobu, která provádí právní transakci s podnikatelem, která nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesní činností.


2. Provozní pravidla obchodu.

2.1. Prodávající prodává zboží online prostřednictvím organizovaného obchodu v prostředí internetu.

2.2 Zboží dostupné v Obchodě je v distribuční síti Keter.

2.3. Obchod plní objednávky a doručuje objednané produkty pouze na český a slovenský trh.


3. Objednávání zboží a zpracování objednávek

3.1. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím webových stránek www.keter.cz

3.2. Zboží v obchodě je označeno podrobně a je opatřeno fotografií. Webová stránka obchodu obsahuje informace o vlastnostech produktu a jeho ceně.

3.3. Předmětem prodeje může být pouze zboží uvedené v době objednání na webových stránkách www.keter.cz

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo smazat jednotlivé produkty z obchodu. 

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo zavést do obchodu nové zboží.

3.6. Informace umístěné na webových stránkách Obchodu nepředstavují nabídku na uzavření smlouvy v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

3.7. Chcete-li zadat objednávku, zákazník zadá webovou stránku www.keter.cz,

a. vytvoří si účet či nakoupí bez registrace

b. vybere zboží, které chce koupit

c. po výběru vybraného produktu se přidá do nákupního košíku 

d. v nákupním košíku - spotřebitel vyplní údaje potřebné k dokončení objednávky

3.8. Spotřebitel při zadávání každé objednávky prohlašuje, že si přečetl aktuální obsah těchto předpisů a že přijímá jeho ustanovení.

3.9. K dokončení objednávky a vystavení faktury je na žádost spotřebitele nutné, aby spotřebitel poskytl potřebné údaje.

3.10. Přijetí objednávky k provedení začíná ihned poté, co spotřebitel obdrží potvrzení objednávky ve formě zprávy zaslané prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou spotřebitelem a po zaplacení zboží (s výjimkou zboží, za které bude při dodání vybrán poplatek).

3.11. Prodávající se může obrátit na spotřebitele na e-mailovou adresu poskytnutou spotřebitelem nebo telefonicky, pokud spotřebitel poskytl své telefonní číslo, aby objasnil pochybnosti, potvrdil objednávku nebo v jiných věcech souvisejících s realizací objednávky.

3.12. Všechny objednávky jsou přijímány a prováděny v pracovních dnech od pondělí do pátku. Objednávky jsou zpracovávány do 16:00. Všechny objednávky zadané po této době budou zpracovány následující pracovní den. Objednávky zadané během státních svátků budou brány v úvahu v pořadí, v jakém byly zadány, první pracovní den následující po dni, kdy byla objednávka zadána.

3.13. Veškeré zboží je zákazníkovi zasláno do 48 (čtyřicet osm) hodin od okamžiku, kdy prodávající potvrdí objednávku a v případě platby předem za zboží - po obdržení platby prodávajícím, s výjimkou sobot a státních svátků. Pokud je lhůta pro uzavření smlouvy sobota nebo státní svátek, bude dokončena následující pracovní den.

3.14. Zboží, za které spotřebitel provede platbu předem, nebude odesláno, dokud Prodávající neobdrží platbu.

3. 15. Ke každé objednávce je elektronicky zasílána faktura. Na žádost spotřebitele je možné ji opětovně zaslat.


4. Platby

4.1. Spotřebitel má možnost zvolit způsob platby: bankovním převodem nebo platba kartou.

4.2. Pokud Prodávající neobdrží platbu do 2 dnů ode dne zadání objednávky spotřebitelem, považuje se objednávka za nesprávně zadanou. To znamená, že smlouva nebude uzavřena, a proto nebude objednávka zpracována.


5. Dodací a čekací doba

5.2. Objednané zboží bude zasláno na adresu uvedenou spotřebitelem jako dodací adresa.

5.3. Dodací lhůta se skládá z: dodací lhůty (příprava zboží k odeslání) a dodací lhůty kurýrem.

5.4. V případě prodloužení čekací doby na zásilku bude spotřebitel neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

5.5 Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli zboží bez vad.


6. Změny v objednávce

6.1. Dokud nebude provedena platba, může zákazník změnit objednávku. Prodávající by měl být informován o změně na uvedenou e-mailovou adresu v kontaktech. Prodávající je povinen, pokud je to možné, provést změny v objednávce, o níž bude neprodleně informovat spotřebitele na e-mailovou adresu uvedenou spotřebitelem.


7. Ceny

7.1. Ceny na webu obchodu uvedené v českých korunách jsou prodejní konečné ceny včetně DPH. Cena zboží nezahrnuje náklady na doručení, jejichž výše závisí na zvoleném způsobu doručení a platby. Ceny za dodání zboží, včetně různých způsobů doručení a platby, jsou k dispozici na webových stránkách obchodu. Cena uvedená na webových stránkách Obchodu v okamžiku zadání objednávky je konečná cena zavazující pro obě strany. Po objednání se cena objednaného zboží nemění. Konečná cena při finálním potvrzení objednávky zahrnuje také náklady na doručení.

7.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny zboží na webových stránkách Obchodu. Změna ceny se nevztahuje na objednávky přijaté k provedení.


8. Dostupnost objednaného zboží

8.1. Veškeré zboží prodávané v obchodě je k dispozici. Ve výjimečných situacích, např. V případě současného zadání objednávky stejného produktu mnoha spotřebiteli, se může stát, že produkt nebude k dispozici. V takové situaci bude spotřebitel okamžitě informován o nemožnosti dokončit objednávku.

8.2. V případě neexistence daného produktu v rámci objednávky zadané ve skladu nebo nemožnosti zpracovat objednávku z jiného důvodu bude spotřebitel neprodleně informován na jeho uvedenou e-mailovou adresu o problémech s realizací objednávky. Spotřebitel bude moci: (I) částečně dokončit objednávku, pokud jedna objednávka obsahuje více produktů, (II) dokončit její provedení, za předpokladu, že se prodlužuje čekací doba na smlouvu, nebo (III) zrušit celou objednávku. Každé z rozhodnutí přijatých spotřebitelem nebude mít na spotřebitele žádné negativní důsledky. To znamená, že pokud spotřebitel odstoupí od objednávky, bude stornována a pokud provede platbu - zaplacené částky budou spotřebiteli vráceny.


9. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

9.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží do 14 dnů ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo jím uvedenou třetí osobou bez udání důvodu a bez vzniklých nákladů.

9.2. Spotřebitel je povinen uhradit pouze přímé náklady na vrácení zboží, což by mělo být chápáno jako náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.

9.3. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem prodávající vrátí spotřebiteli veškeré platby, které spotřebiteli vznikly, včetně ceny zboží a nákladů na jeho dodání, pokud si spotřebitel vybral způsob dodání zboží jiný než nejlevnější obvyklý způsob, rozdíl mezi obvyklou, nejlevnější formou dodání a vybranou formou spotřebitelem nelze vrátit.

9.4. Podmínkou akceptování vrácení zboží je, že spotřebitel do 14 dnů od převzetí zboží písemně podá prohlášení o odstoupení od smlouvy. Zboží spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy by mělo být zasláno na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 1.1 těchto Obchodních podmínek. K dodržení termínu stačí zaslat prohlášení před uplynutím výše uvedené lhůty.

9.5. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou. Spotřebitel je povinen zboží vrátit okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Ke splnění termínu stačí vrátit zboží před vypršením jeho platnosti. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty předmětu v důsledku jeho použití způsobem, který přesahuje to, co je nutné uvést

9.6. Vrácení plateb provedených spotřebitelem proběhne okamžitě, nejpozději do 14 (čtrnácti dnů) ode dne přijetí prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy.

9.7. Prodávající může zadržet vrácení plateb obdržených od spotřebitele až do obdržení zboží zpět nebo do doručení dokladu o jeho vrácení spotřebiteli, podle toho, která událost nastane první. Prodávající musí mít možnost zboží fyzicky po navrácení zkontrolovat.

9.8. Prodejní cena bude vrácena stejným způsobem platby, jaký provedl spotřebitel, ledaže by spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady, na účet uvedený spotřebitelem.


10. Reklamace

10.1. Jakýkoli produkt zakoupený v Obchodě může být reklamován, pokud má vady naznačující, že produkt nesplňuje smlouvu.

10.2. Spotřebitel má právo požadovat: výměnu vadného produktu, výměnu části nebo odstranění vady. Spotřebitel může také učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, ledaže by prodávající okamžitě a bez zbytečných obtíží pro spotřebitele nahradil vadný produkt produktem bez vad nebo odstranil vadu. Toto omezení se nepoužije, pokud zboží již bylo prodávajícím vyměněno nebo opraveno nebo prodávající nesplnil povinnost vyměnit zboží bez vad nebo odstranit vadu.

10.3. Reklamace by měla být podána poštou na adresu prodejce uvedenou v kontaktech případně emailem.

10.4. Spotřebitel při reklamaci zboží uvádí důvody reklamace a informace nezbytné k určení objednávky (např .: číslo objednávky, datum objednávky, jejich údaje).

10.5. K podání reklamace lze použít formulář, jehož vzor je uveden v sekci ke stažení.

10.6. Prodávající je povinen reagovat na žádost spotřebitele do 30 dnů informováním spotřebitele o přijetí nebo odmítnutí reklamace.

10.7. Pokud prodávající neodpoví do 30 dnů na žádost spotřebitele o odstranění vady nebo výměnu zboží za nové, znamená to, že stížnost spotřebitele byla oprávněná.

10.8. V případě bezplatné výměny zboží s vadou nebo odstranění vady bude zboží zasláno prodávajícím v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží vůči spotřebiteli.

10.9. V případě odůvodněné reklamace obdrží spotřebitel také náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s odesláním vadného produktu.

10.10. Výrobce poskytuje záruku na vybrané zboží. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva spotřebitele podle ustanovení o záruce. 

10.11. Reklamace se vztahují pouze na výrobní vady nikoli na mechanické poškození výrobku. Pokud dojde k poškození dílů špatnou montáží, nemůže se toto poškození brát jako reklamace. 

10.12. V případě odhalení vad zakoupeného zboží v záruční době je spotřebitel oprávněn v závislosti na druhu zboží požadovat odstranění fyzické vady zboží, výměnu dílů nebo dodání zboží bez vad. V takovém případě bude prodejce v závislosti na druhu zboží povinen opravit vadné zboží, vyměnit poškozené díly nebo vyměnit zboží za nové, případně v případě nemožnosti opravit zboží a nedostupnost nového zboží bez vad, vrátit zaplacenou cenu.

10.13. Záruka je platná dle Občanského zákoníku a to 24 měsíců.

10.14. Výrobcem zboží, na které se v Česku a Slovensku vztahuje záruka, je Keter Poland Sp. z o.o. Veškeré nároky vyplývající ze záruky jsou řešeny společností Rojaplast s.r.o.